Dane testowe

Dane testowe

Dane testowe (ISTQB) - To dane, które istnieją (przykładowo w bazie danych) przed wykonaniem testu, i które mają wpływ na testowany moduł lub system, lub na które wywiera wpływ testowany moduł lub system. Zbiory danych testowych Facebook Test Users for Apps https://developers.facebook.com/docs/apps/test-users?hc_location=ufi Karty płatnicze https://support.buckaroo.nl/index.php/EN/Test_data https://stripe.com/docs/testing Ciągi znaków https://github.com/minimaxir/big-list-of-naughty-strings Generatory danych testowych Z lewej strony jest [...]